Општините помалку да го празнат централниот буџет

Хорхе Васкез

Македонија ја привршува децентрализацијата, сопствените приходи на општините покриваат речиси една третина од вкупните расходи.

За финансиски да се одржат тие бараат зголемување на приходите од персоналниот данок и ставката на ДДВ на 6 отсто, наместо досегашните 4 проценти.

“Општините да се зајакнат и да најдат нови начини на собирање на општинските приходи, да испорачаат поквалитетни услуги за граѓаните без да го празнат централниот буџет” вели Хорхе Васкез, експерт за фискална децентрализација во интервју за Канал 5.

 

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply