Власта ја затвори А2

А2 Телевизија

А2 Телевизија

Власта ја одзеде дозволата за работа на А2 Телевизија.Советот за радиодифузија,  по жестока расправија, со 11 гласа „за“ и 4 „против“, донесе одлука, која ги разгневи старите членови на СРД.

Еден од главните аргументи на дел од членовите на Советот е неисполнување на програмскиот формат.

„Како привремен стечаен управител, од мене не е побарана дозвола за проектите кои се емитуваат во моментов“, изјави Ацо Петров.

Tags: , , , ,

Leave a Reply