Негувај го македонскиот јазик! Побарај лектор!

🙂

Tags: , , ,

Leave a Reply