Тест напис од Филип С. Маврово група А

majmunНаместо спроведување на проектот кој беше назначен како еден од приоритетите на Владата и на општината Гевгелија, на ова место може да се види само ледина и самоникната трева, велат од иницијативата „Арсена“

Наместо спроведување на проектот кој беше назначен како еден од приоритетите на Владата и на општината Гевгелија, на ова место може да се види само ледина и самоникната трева, велат од иницијативата „Арсена“

Наместо спроведување на проектот кој беше назначен како еден од приоритетите на Владата

Ледина

Ледина

и на општината Гевгелија, на ова место може да се види само ледина и самоникната трева, велат од иницијативата „Арсена“

Наместо спроведување на проектот кој беше назначен како еден од приоритетите на Владата и на општината Гевгелија, на ова место може да се види само ледина и самоникната трева, велат од иницијативата „Арсена“

Leave a Reply