Posts Tagged ‘децентрализација’

Општините помалку да го празнат централниот буџет

понеделник, јуни 11th, 2012

Хорхе Васкез

Македонија ја привршува децентрализацијата, сопствените приходи на општините покриваат речиси една третина од вкупните расходи.

(more…)